PulsarSystem - nagłówek
Projekt PO IG 8.2

 

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu tytpu B2B: Wdrożenie platformy B2B do zarządzania projektami zapewniająca optymalizacje procesów przepływu informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami gospodarczymi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

W dniu 26 lutego 2010 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu. Stronami umowy są Pulsar System w Toruniu oraz Instytucja Wdrażająca - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy B2B (ang. Business to business) do zarządzania projektami informatycznymi. Zbudowany system ma na celu optymalizację procesów przepływu informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami gospodarczymi.

Platforma B2B umożliwiać będzie nadzór i rozliczanie prowadzonych przez Pulsar System projektów dla Partnerów. Platforma umożliwi harmonogramowanie projektów, określanie zasobów do projektów oraz rejestrację i rozliczania zadań powiązanych z projektami. Platforma umożliwi również przygotowanie projektu - od planu projektu do wyceny.

Całkowita wartość projektu wynosi 948 690,00 zł, z czego dofinansowanie projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 618 983,00 zł.

Ważne linki:

  • Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
  • Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
  • Strona internetowa Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
  • Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej -Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.tarr.org.pl
  • Strona internetowa Instytucji Wdrażającej - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji: zapytaj konsultanta.

Zapytaj konsultanta

Dziękujemy.
Formularz został przesłany.
Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem.

Temat zapytania:
Treść:*
Imię i nazwisko:*
Adres email:*
Telefon:
Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione!
* - Pola obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Pulsar System, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwości ich poprawienia.